Kitaibel Pál Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János u 16.
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail:titkarsag@kitaibel-harkany.sulinet.hu

Az iskola története a kezdetektől napjainkig.

Harkányban 200 évvel az 1868-ban életbe lépett kötelező népoktatásról szóló törvény előtt is volt népoktatás. Már a XVIII és XIX században feljegyezte több harkányi református prédikátor, hogy Harkány első református tanítója és egyben prédikátora is az 1683 táján élt Csapai János volt. Őt a Bécstől visszavonuló törökök kivégezték, pusztán azért, mert a török zsoldosoktól azt kérte, hogy kíméljék meg faluja ártatlan népét. Tehát benne tisztelhetjük Harkány első tanítóját...

Tovább ->>>

Iskolánk igazgatói:

- Horváth Tamás: Ajánlás -

"Rövidnek tűnik ez az 50 esztendő városunk életében ahhoz mérten, hogy Harkányt már 1323-tól lakóhelyként említik az írásbeli források. Rövid még a várost méltán híressé tevő gyógyvíz felfedezésének 1823-as esztendejéhez képest is, de ma már hosszúnak mondható egy nemzedékhez képest..."

Tovább ->>>

- dr. Imri Sándor: Köszöntő -

"Mindig is büszke voltam arra, hogy a harkányi iskolában végeztem az általános iskolai tanulmányaimat. Most külön öröm számomra, hogy a város polgármestereként, mint volt diák köszönthetem szeretett iskolámat fennállásának 50. évfordulóján..."

Tovább ->>>

Tanári és tanulói megemlékezések a harkányi iskoláról...

- Albrecht Ferenc -

"Kitaibel Pál Általános Iskola. Így hívták az iskolát, ahová 1975 és 1983 között jártam. Abban az időben még nem volt új szárny, új étterem, új tornaterem lefedés és még sok-sok más, de volt iskolám, ahonnan elindulhattam. Amíg az ember iskolába jár, nem ér rá azon elmélkedni, mit is jelent..."

Tovább ->>>

- Baranyai József -

1960. január 1. és 1971. szeptember 22. között ő volt az intézménynek az igazgatója, akinek vezetésével az iskola jó hírnevét megalapozta. Mivel ő már nem érhette meg a 40. évfordulót, és a 35-40 év alattiak személyesen nem vagy alig ismerhették, ezért e szerény sorokkal rá szeretnénk emlékeztetni...

Tovább ->>>

- Batikné Mamuzsits Mónika -

"Egy kis fürdőfalu. Nyaranta embertömeg áramlott az utcákon, a strandon többször kint lógott a "megtelt" tábla. Télen csendes, nyugodt, békés kis falu. Ilyen volt Harkány az én gyermekkoromban. Ha elindultam az üdülőövezetből, (édesapám üdülőgondnok volt, mi ott..."

Tovább ->>>

- Batkiné Hollóvári Ildikó -

"1978-ban kezdtem a Kitaibel Pál Általános Iskolát. Szívesen emlékszem vissza Imri Zsuzsa nénire, aki az első négy évben viselte osztályunk gondját, sajátíttatta el velünk az olvasás, írás tudományát, megalapozva ezzel későbbi tanulmányainkat. Gyermekszeretete, lelkes munkája, már akkoriban..."

Tovább ->>>

- Dömötör János -

"Az 1967/68. tanévben érkeztem a harkányi iskolába tanítani. Pályámat az Ormánság keleti részén Kémesen kezdtem, amely szülőföldem is, mert társközségében születtem Tésenfán. Onnan Siklósra kerültem, és ezután Harkányba. A XX. század magyar történelmének talán a legnehezebb..."

Tovább ->>>

- Dömötör Jánosné -

"Akkor helyeztek Harkányba, amikor felépült az új iskola. (1960) Akik odakerültünk, mind örültünk a szép, új épületnek. Nekünk kellett életet lehelni a falak közé. Hatalmas kert, fákkal teli játszótér, sportpálya növelte életkedvünket, s mivel majd mindnyájan fiatalok voltunk,..."

Tovább ->>>

- dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes -

"Megtisztelő felkérésnek teszek eleget, amikor egykori iskolám születésnapja alkalmából visszaemlékezem azokra az évekre, amelyeket a harkányi általános iskolában töltöttem el. Iskolámról, az ott töltött évekről, tanáraimról, osztálytársaimról, az eltöltött nyolc esztendőről..."

Tovább ->>>

- Földesi Károlyné Újlaky Edit -

"Azért fogtam tollat a kezembe, hogy eleget tegyek a megtisztelő kérésnek, melyet volt tanítványom intézett hozzám – az Általános Iskola és Zeneiskola 50 éves fennállásának évfordulója alkalmából idézzem fel az intézményben eltöltött éveimet, emlékeimet.... "

Tovább ->>>

- Hepp Gyuláné -

"1972-ben kerültünk Harkányba a férjemmel. Ő a központi iskolába, én Kovácshidára, egy osztatlan négyosztályos csoportba kerültem. Nagyon féltem, mert osztatlan csoportban eddig nem tanítottam, de pedagógus életpályám legszebb 3 éve következett. ..."

Tovább ->>>

- Hirth János -

"1976 februárjában a pécsi Tanárképző Főiskola Tanulmányi Osztályán tudomást szereztem arról, hogy a harkányi iskola testnevelés szakos tanárt keres. Másnap azonnal buszra szálltam, és eljöttem Harkányba. Az iskola akkori igazgatója dr. Vida Sándorné fogadott, megmutatta az iskolát..."

Tovább ->>>

- Kárpáti Ildikó -

"Ötven év, fél évszázad egy iskola életében rövid idő, de egy diákéban hosszúnak mondható. Kétéves voltam, mikor Harkányba költöztünk szüleimmel és két testvéremmel, Zitával és Zoltánnal. Az első emlékeim az óvodához kötődnek, ahol megismertem társaimat és a kedves..."

Tovább ->>>

- Kárpáti Imréné -

"Egy intézmény életében 40 év nem túl hosszú idő, én fél évszázadot töltöttem az iskolák falai között, 16 évet diákként, a többit tanítóként. Mindig különleges érzés kerített hatalmába, ha átléptem az iskola küszöbét, hiszen napról napra többet ismertem meg az engem körülvevő..."

Tovább ->>>

- Katz Sándorné -

"1960 szeptemberében, ötödik osztályos diákként kerültem a harkányi iskolába. Így azok között voltam, akik elsőként vehették birtokukba az új épületet, mely nekem egy kicsit az otthonom is lett. Hat évig laktunk ugyanis az iskolában levő szolgálati lakásban. Lányosztály voltunk..."

Tovább ->>>

- dr. Kiss László -

"Igazán elmondhatom magamról, hogy volt iskolámtól ténylegesen nem szakadtam el, hiszen minden reggel felkelés után az első pillantásom az iskola épületére téved. Bizony nem gondoltam volna hajdan, amikor kisdiákként gyakorlati órákon az akkori iskolai gyakorlókert földjét túrtam..."

Tovább ->>>

- Kocsi Ilona -

Sokak számára a középiskola a legemlékezetesebb, mások inkább az egyetemi éveket emlegetik szívesen, nekem az általános iskola jelentett a legtöbbet. Talán azért mert nyolc évig tartott, míg a másik kettő együttesen tett ki ennyit? Valószínűleg nem erről volt szó. A harkányi általános..."

Tovább ->>>

- Kovács Antal -

"A hatvanas évek közepén még megvoltak a falusi iskolák, igaz jórészt csak az első négy osztály létezett. Így volt ez Kovácshidán is, majdnem vadonatúj, szépen berendezett korszerű iskola állt a falu végén. Én mégis előbb ismertem meg a harkányi iskolát és annak tanárait, mint a kovácshidait..."

Tovább ->>>

- Kovács Józsefné -

"Amikor egy régi kedves tanítványom – később igazgatóm és kollégám – megkért erre az írásra, rögtön büszkén és örömmel igent mondtam. Büszke voltam rá, hogy bízott bennem, hogy nem utasítom vissza, s büszkén azért is, mert a harkányi Általános Iskolában taníthattam 32 (!) évig... "

Tovább ->>>

- Koza Zoltánné Radosnai Edit -

"„Minden kezdet nehéz!” Hányszor hallottuk már ezt a mondatot, és mindig ez jut eszünkbe, amikor valami olyannal bíznak meg bennünket, ami első hallásra egyszerűnek tűnik, aztán rádöbbenünk, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket. Így gondolom ezt most is, amikor..."

Tovább ->>>

- Kresz László -

"A tanár a dolgozatjavítás közben csodálkozva felhúzta a szemöldökét és értetlenül meredt a kezében levő füzetre. Sok mindent megélt már majd’ harmincéves pályafutása során, de ilyet..., ilyet még ő sem látott. Nem, ez nem lehet – rázta meg a fejét –, biztosan tévedek... "

Tovább ->>>

- Markovics János -

2000 karácsonyán fekete zászló lengett a harkányi iskola és a polgármesteri hivatal falán, jelképezve ezzel azt, hogy egy intézménynél jóval nagyobb közösség gyászolja a december 20-án, 71 éves korában elhunyt Markovics Jánost, iskolánk nyugalmazott igazgatóhelyettesét...

Tovább ->>>

- Matyi Dezső -

"Minden kisgyermek izgatottan várja az első napot, mikor átlépheti az általános iskola küszöbét, mert ez az első lépés a felnőtté válás útján. Nálam ez különösen így volt, mert nem volt szerencsém előtte óvodába járni. Drávaszerdahelyen jártam az első és a második osztályt, ..."

Tovább ->>>

- dr. Priol János -

"Minden ember életének első és talán döntő élménye az iskola, legalábbis megítélésem szerint. Itt találkozik az ifjú emberke olyan hatásokkal, emberekkel, amelyek, illetve akik meghatározóak lehetnek további életére, annak alakulására. Én a család legkisebbjeként kezdtem..."

Tovább ->>>

- dr. Schwillinger Ferenc -

Első szárnypróbálgatásaim meghatározó helyszínének, a harkányi ? majd Kitaibel Pál ? Általános Iskolának, Tanárainknak, Társainknak, minden Ismerősnek és Ismeretlennek, kiknek sorsa valaha vagy a jelenben összefonódott az Iskolával, ezúton mondok köszönetet...

Tovább ->>>

- Simon Anita -

"Én is azok közé a szerencsés emberek közé tartozom, akik a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola tanulói lehettek. Mindig szívesen emlékszem vissza az ott töltött évekre. Amikor csöpp elsősként először léptem át az iskola kapuit, még olyan félelmetesnek és idegennek tűnt ez a világ. Egy kedves..."

Tovább ->>>

- Stepper Tibor -

"A Harkányban, az Arany János utcában, tehát a Kitaibel Pál Általános Iskolától 120 méterre lakó, 5. osztályos tanulóként kerültem szinte először kapcsolatba a zeneiskola Harkányban működő fúvószenekarával. A nálam egy évvel idősebb Kresz Laci barátomnál már láttam..."

Tovább ->>>

- Szabóné Csatlós Margit -

"Amikor 1959-ben megkezdtem tanítói pályafutásomat, szerencsésnek mondhattam magam, hogy Harkányba kerültem. Ugyanis a tanítóképzés során minket lelkileg arra is felkészítettek, hogy mi egy tanyasi vagy állami gazdasági iskolába kerülhetünk, ahol lehet, hogy nekünk kell kimeszelni..."

Tovább ->>>

- dr. Varga Lajos -

Ha kimondom azt a szót, hogy iskola, emlékezetemben először mindig a harkányi jut eszembe. Mindannak, amivel ma foglalkozom, itt van a forrásvidéke. 1960 őszén egy szerény, tisztelettudó fiúcskaként léptem be az iskola főbejáratán, azt remélve, hogy az itteni tanárok segítenek nekem..."

Tovább ->>>

- dr. Vida Sándorné -

"Az 1964/65-ös tanévet kezdtem Harkányban, új emberek, gyerekek, körülmények között. Nagyon kedves osztályt kaptam: Keczeli Rózsi, Kocsi Ilona, Roskó Zsiga stb. Négy évig voltam az osztályfőnökük. Szerettem az osztályomat, segítettem, egyengettem az útjukat, figyelemmel kísértem..."

Tovább ->>>

- Vitári Gergő -

"„Egészen váratlanul ért a felkérés, amikor egyik laza péntek este volt iskolaigazgatóm odajött hozzám, és megkért ennek a kis irománynak a megszerkesztésére. Mesélte, hogy készülnek a suli 50. évfordulójára és eme nemes alkalomból írjam le pár emlékem, hogy én milyennek éltem meg..."

Tovább ->>>

Megemlékezések a kistérség iskoláiról...

- Bónis Gyuláné Nagy-Káta Éva -

Mielőtt személyes élményeimről mesélnék, szeretnék néhány gondolattal megemlékezni Drávacsepely község iskolájának történelméről. Mint minden ormánsági településen, az iskola nálunk is a református templom mellé épült, hisz régen a pap és a tanító volt a falu két legfontosabb embere..."

Tovább ->>>

- Galgóczi Sándorné (Szabó Erzsébet) -

"Amikor megkaptam ezt a felkérést, hogy írjak egy megemlékezést régi iskolámról, kétféle érzés kavargott bennem. Mindenekelőtt természetesen nagy megtiszteltetésnek éreztem és érzem most is, hogy az én kis falumból mindezt én tehetem. Aztán itt van a másik érzés,..."

Tovább ->>>

- Juhász Tibor -

"Az Ormánság keleti szélén fekszik az egy utcából álló takaros kis falu, Drávaszerdahely. A település közepén évszázadok óta köszönti a református templom az itt áthaladókat. A templom mögötti kis téren két falusi parasztház található, szép nagy kerttel, udvarral. Fél évszázaddal ezelőtt..."

Tovább ->>>

- Kiss József Levente -

"A hatvanas években sokkal kevesebb családban volt autó, mint manapság, az autóbuszok is ritkábban jártak, és a harkányi emberek többsége, ha Pécsre akart utazni, bizony vonatra ült. Igaz, ez lassúbb volt, de kényelmesebb, és azt hiszem, olcsóbb is..."

Tovább ->>>

- Kovács Antal -

Sokat gondolkodtam már azon, hogy vajon helyes-e a távoli múlt tükrében megszépült emlékeken nosztalgiázva példaként állítani akkori értékrendeket a maiakkal szemben. Nehéz kérdés ez és rendkívül kényes, mert lehet benne némi politikai áthallás, amit aztán végképp nem szeretnék. ..."

Tovább ->>>

- Mohácsiné Orbán Ibolya -

Valahányszor eszembe jut a terehegyi iskola, melegség önti el a lelkemet. Az ott töltött évekre szívesen emlékszem vissza, hiszen sok-sok szeretetet, egyéni segítséget kaptam Littván Józseftől, a tanító bácsinktól. Magas, szikár alkat volt. Mindig a kezét hátul összekulcsolva..."

Tovább ->>>

A megemlékezések szövegeinek forrásai:

- nrb -