Kitaibel Pál Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János u 16.
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail:titkarsag@kitaibel-harkany.sulinet.hu

- Baranyai József -

1960. január 1. és 1971. szeptember 22. között ő volt az intézménynek az igazgatója, akinek vezetésével az iskola jó hírnevét megalapozta. Mivel ő már nem érhette meg a 40. évfordulót, és a 35-40 év alattiak személyesen nem vagy alig ismerhették, ezért e szerény sorokkal rá szeretnénk emlékeztetni a kedves olvasót.

Ki volt tulajdonképpen Baranyai József? Először: a nép tanítója, a szónak legnemesebb értelmében.

Hiszen 1933-ban a nagykőrösi tanítóképzőben szerzett református kántortanítói oklevelet. Már itt tudatosan készült eljövendő pályájára, mert meg volt győződve róla, hogy gyönyörű magyar tanítói hivatás a népért élni, a népért dolgozni, különösen a falusi magyar népért, amelynek felemeléséért áldozatokat hozni a legszebb küldetések egyike. Tanulmányai befejeztével sajnos évekig az állástalan diplomások keserű kenyerét ette. 1937-ben Drávacsehinek lett tanítója. Korábban csak helyettesítőként dolgozott, illetve katonáskodott. 1940-ben pedig a drávaszabolcsiak választották meg kántortanítójuknak. Itt szolgált 1951-ig. Közben a 2. világháború alatt kétszer is behívták katonának. De 1945-ben itt folytatta munkáját.


1951-ben tanulmányi felügyelőnek nevezték ki. Ezután a pécsi Állami Pedagógiai Főiskola levelező tagozatán szerzett matematika-kémia szakos általános iskolai tanári oklevelet. Kimagasló munkája elismeréseként az "Oktatásügy Kiváló Dolgozója" kitüntetésben részesült. Ilyen előzmények után vette át a harkányi iskola vezetését 1960. január 1-jén. Személyében igen jól felkészült igazgató került az intézmény és a tantestület élére.


Tanári és vezetői munkáját példás szorgalommal, mintaszerű pontossággal, nagy pedagógiai tapasztalattal és tapintattal végezte. Vezetése alatt az iskola nagyon sokat fejlődött. Igazgatóként beosztottjait mindenben segítette, a fiatalabbakat, kezdőket patronálta. Szívvel lélekkel, teljes erejével az iskolának élt, valóságos megszállottként. Szinte minden idejét munkahelyén töltötte. Minden percét az iskolának áldozva szolgálta azt a nemes ügyet, amelyre nagy hivatásszeretettel feltette életét. Ő még ahhoz a kihalófélben lévő pedagógustípushoz tartozott, aki egész emberként volt pedagógus. Tanítványaival nagy szeretettel és hozzáértéssel foglalkozott. Munkájára nem a tanítás, hanem a megtanítás volt a jellemző. S ez volt az ő legfontosabb nevelési eszköze is. Tanítva nevelt, nevelve tanított. Hozzáértésénél csak jóindulata volt nagyobb. Ezt tanítványai és munkatársai szüntelenül érezték. Embersége nem engedte, hogy bárkit is megbántson. Szinte lehetetlen volt nála megbukni. Mindenkiben feltételezte a jót mindaddig, amíg meg nem győződött az ellenkezőjéről. Sokakkal megkedveltette a pedagóguspályát.


1971. szeptember 22-én tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából. Előtte este még, tehát az utolsó percig, dolgozott. Élt 59 évet. Kialudt a Lámpás, aki 4 évtizeden át világított másoknak. Másnap hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára: családtagjai, rokonai, munkatársai, tanítványai, barátai, a szülők, a község lakói, az akkori Siklósi járás igazgatói, tanítói, tanárai és még sokan mások. Aki ismerte, szerette és tisztelte.

(Kiss József)

A Kitaibel Pál Általános Iskola és Zeneiskola emlékkönyve, az iskola fennállásának 40. évfordulója tiszteletére. (14. oldal)

Készült a Siklósi Nyomdában 1000 példányban. Felelős vezető: Bedegi János.

Szerkesztette: Kiss József és Kiss József Levente. Számítógépes szedés: Horváth Balázsné. Tördelés: Ignácz Norbert

- nrb -