Kitaibel Pál Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János u 16.
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail:titkarsag@kitaibel-harkany.sulinet.hu

- dr. Imri Sándor: Köszöntő -

Mindig is büszke voltam arra, hogy a harkányi iskolában végeztem az általános iskolai tanulmányaimat. Most külön öröm számomra, hogy a város polgármestereként, mint volt diák köszönthetem szeretett iskolámat fennállásának 50. évfordulóján. Én 1965 és 73 között lehettem a harkányi iskola tanulója – azért mondom így, mert egyfajta kiváltságnak érzem, hogy életem meghatározó nyolc évét, egy olyan iskolában, nagyszerű pedagógusok keze alatt tölthettem el, amire és akikre mindig szívesen, és hálás szívvel tudok visszaemlékezni. Név szerint senkit nem szeretnék kiemelni, hiszen kivétel nélkül mindannyiukra csak szeretettel gondolok. Sajnos sokan már nincsenek közöttünk.

Egy kisgyerek életében az idő végtelennek tűnik, a távolságok hatalmasaknak látszanak. Azt hittük, soha nem érünk oda az iskolába vezető úton, és azt gondoltuk, hogy a gondtalan és boldog gyerekkor is örökké fog tartani. A nyolc év összekovácsolja az osztályközösségeket, életre szóló barátságok szövődnek, és a távolság sem tudja szétszakítani a gyerekkori köteléket. Éljünk a világ bármely szegletében, számos iskolatársunkkal tartjuk a kapcsolatot, de boldogan öleljük meg egymást a régóta nem látottakkal is.

Az 50 év az ember életében nagy idő, de egy iskola életében is jelentős, tekintélyt parancsoló a kerek évforduló, a fél évszázad, az 50 év elválaszt és összeköt. Elválaszt generációkat, hiszen sok régi végzős, ma már nagyapaként kíséri unokáját egykori iskolájába. Összeköt, mert az iskola szellemisége, ethosza, a tanárainktól kapott útravaló egyformán és elevenen él ifjabb és öregebb diákban egyaránt, elkísér bennünket egész életünkön át.

Köszönöm egykori iskolámnak az itt töltött, feledhetetlen diákéveket. Kívánom, Vörösmarty Mihály Jóslat című versének soraival, hogy a következő 50 évben is ugyanez a szeretetteljes légkör jellemezze iskolánkat, legyen minden diákjának sikeres és boldog élete.


„A gyűlöletnél jobb a tett,

Kezdjünk egy újabb életet.

Legyen minden magyar utód

Különb ember, mint apja volt.”


dr. Imri Sándor

"Ötven tanév" - A harkányi iskola jubileumi kiadványa. (8.oldal) ISBN:978-963-08-1188-0

A könyv szerkesztésében, összeállításában közreműködött: Bencs János, Ignácz Norbert, Kiss József Levente, Marosné Lukács Judit, Pajorné Keszthelyi Klára.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a könyvben szereplő fényképeket rendelkezésünkre bocsátották.

- nrb -