Kitaibel Pál Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János u 16.
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail:titkarsag@kitaibel-harkany.sulinet.hu

- dr. Priol János -

Minden ember életének első és talán döntő élménye az iskola, legalábbis megítélésem szerint. Itt találkozik az ifjú emberke olyan hatásokkal, emberekkel, amelyek, illetve akik meghatározóak lehetnek további életére, annak alakulására. Én a család legkisebbjeként kezdtem az iskolába járást. Akkor még nem volt ilyen jól kiépített és felszerelt az iskola, de azt hiszem, mi ezt akkor nem is vettük észre. Nem volt még ilyen nagy létszám sem, ami talán otthonosabbá, közvetlenebbé is tette az egészet.

Külön élmény volt a parkon keresztül vonulni az iskolába, hiszen az annyi más lehetőséget kínált az apró emberkének. Ma már az sem tűnik oly borzasztónak, hogy volt idő, amikor a délutánt is iskolában kellett tölteni. Talán ma sokan elutasítják az akkori diákszervezeteket, de az itt szervezett együttlét a sok játék, képes volt olyan közel hozni egymáshoz a gyerekeket, hogy életre szóló kapcsolatok alakultak, és maradtak fenn a mai napig. De a tanár és a diák kapcsolata is olyan töltetet kapott, ami visszahatott a tanulás során a fegyelem magatartására, egyáltalán az iskolához fűző viszonyunkra.

Meggyőződésem, hogy mi még tudtuk tisztelni tanárainkat, és felnézni rájuk, és ez a tisztelet nem múlt el az idővel.

Az élményeinket, melyek ma is szép emlékek, gazdagították azok a közös kirándulások, amelyek ma már elképzelhetetlen körülmények között zajlottak a balatoni, a Dráva-parti táborozások (ahol mellesleg a járőröző katonáktól úgy megijedtünk, hogy azt a menekülést tanítani kellene).

A Tenkes hegyen járva még ma is emlékszem azokra a vad számháborúcsatákra a "Kopasz hegyen", melyekre már előre lázasan készültünk, és még utána sokáig beszédtéma volt.

Külön élmény volt készülni a sportrendezvényekre, hiszen akkor lehetett "lazítani", és új kapcsolatokat teremteni.

Nem lehet elfelejteni az első "szerelmet", és az ahhoz természetesen kapcsolódó vetélkedéseket. A kirándulásokon, a kit kivel láttunk megbeszélése, külön történet.

Új élmények, új barátok jelentek meg a felső tagozatban, mert akkor a környékbeli falvakból jöttek az új tanulók. Ezekben az években költöztünk a mai épület új osztályaiba.

Az osztály talán ebben az időben vált igazi közösséggé. Az, hogy kisebb baráti közösségek is létrejöttek nem volt klikkezésnek mondható.

Utólag visszaemlékezve volt néhány szervezett csíny, ami elég nehéz feladat elé állította osztályfőnökünket, akinek emlékezetem szerint mi voltunk az első osztálya. Mégis kialakulhatott egy olyan kapcsolat közöttünk, mely kiállta az idő próbáját is. Sajnos, ma már osztálytársaink közül vannak, akikre csak emlékezni tudunk, nincsenek közöttünk.

A gyermek fejlődése az, hogy miből mivé alakítható, sokban függ attól, hogy kik alakítják. Ma felnőtt fejjel szerencsésnek mondhatom magam, és azt hiszem, az osztályból sokan elfogadják ezt, hogy olyan tanárok indítottak útnak az életbe, akikre felnézhettünk, akiktől nem csak a tudást kaptuk, de tartást és magabiztosságot is tanulhattunk. Olyan alapot, melyre biztonsággal építhettünk életünket.

Egykori tanáraink közül is sajnos sokan hiányoznak már. Nagyon ritkán járok a ma már tényleg szép és jóval nagyobb "régi" iskolába, de még mindig elszorul a torkom az emlékek hatására.

Nyolc év képei villantak fel egy diák emlékeiben rendszer és időrend nélkül. Emlékek, melyek megőrzik azokat is, akik már nem lehetnek köztünk, emlékek, melyek mindig csak a szépet őrzik.

dr. Priol János

A Kitaibel Pál Általános Iskola és Zeneiskola emlékkönyve, az iskola fennállásának 40. évfordulója tiszteletére. (43. oldal)

Készült a Siklósi Nyomdában 1000 példányban. Felelős vezető: Bedegi János.

Szerkesztette: Kiss József és Kiss József Levente. Számítógépes szedés: Horváth Balázsné. Tördelés: Ignácz Norbert

- nrb -