Kitaibel Pál Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János u 16.
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail:titkarsag@kitaibel-harkany.sulinet.hu

- Hirth János -

1976 februárjában a pécsi Tanárképző Főiskola Tanulmányi Osztályán tudomást szereztem arról, hogy a harkányi iskola testnevelés szakos tanárt keres. Másnap azonnal buszra szálltam, és eljöttem Harkányba. Az iskola akkori igazgatója dr. Vida Sándorné fogadott, megmutatta az iskolát, az átadás előtt álló tornatermet és a leendő szolgálati lakást. Akkoriban egy pályakezdő testnevelő számára igen nagy értéknek számított egy új tornaterem és a szolgálati lakás.

Ilyen előzmények után kerültem 1976. augusztus 16-án frissen végzett orosz- testnevelés szakos tanárként a harkányi "Kitaibel Pál" Általános Iskolába, ahol eddigi pedagógus pályafutásom legszebb éveit töltöttem. Tele ambícióval és a pálya iránti elkötelezettséggel egy középkorú stabil, sok pedagógiai gyakorlattal rendelkező tantestületbe kerültem. Úgy érzem, gyorsan sikerült beilleszkednem a közösségbe és a kollegális kapcsolatokon túl - korkülönbség ellenére - barátokra is leltem. Kiváló pedagógus- és vezető egyéniségekkel dolgozhattam együtt. Legnagyobb értékük, hogy hagytak dolgozni. Hagyták, hogy a pályakezdő világot megváltó lelkesedésével végezzem munkámat. Akkor és ott segítettek, adtak hasznos tanácsokat, amikor arra szükség volt.

Élénken emlékezetemben élnek Kiss József kollégám szakmai- pedagógiai alapossággal előkészített és levezetett értekezletei, melynek szemléletét és színvonalát jelenlegi munkámban is mérceként állítom magam elé.

Markovics János kollégám, aki az iskolában élte le a nap 24 órájának nagy részét és ezzel kisugároztatta az iskola iránti teljes elkötelezettségét, szeretetét. Kresz Jóska bácsi, akinek egyénisége és bölcsessége maradandó nyomot hagyott bennem. A gyermekcentrikus Kiss István és a vidám tantestületi légkör kialakításában kulcsszerepet betöltő Gyarmati Jenő kollégám, és még folytathatnám a sort. Sajnos többségük már nincs közöttünk, de jellemük, egyéniségük örökre megmaradt bennem.

A harkányi iskola vezetése biztosította számomra a szakmai ambíciók megvalósításához szükséges feltételeket. Ma már sok iskola rendelkezik tornateremmel, de akkoriban- emlékezetem szerint- a Siklósi járásban mindössze 3 közepes méretű tornaterem volt. A harkányi talán a legjobban felszerelt. Néhány év elteltével az iskola tanulói közül sikerült összekovácsolni egy olyan a sportért, a testnevelésért elkötelezett magot, akikkel később a kézilabda és atlétika sportágakban a járási és megyei versenyeken öregbítettük az iskola hírnevét. Ez kemény és teljesítményre orientált munkát igényelt tanártól és diáktól egyaránt. Ma már tudom, hogy a teljesítmény- centrikusság mellett ugyanolyan fontos cél, hogy a kevésbé tehetséges tanítványainkban is pozitív attitűdöt alakítsunk ki a sportolás, a testedzés iránt. Így számukra is vonzóvá tehetjük a rendszeres mozgást és sporttevékenységet. Két és fél évtized elteltével az ember bölcsebbé válik, változnak és módosulnak szakmai, módszertani elvei és pedagógiai gyakorlata.

Jól éreztem magam a tantestületben. Nosztalgiával gondolok vissza azokra az időkre, amikor augusztus végén már vártam a szeptemberi évkezdést. Empatikus légkör, jó hangulat, elvszerű kollegális kapcsolat jellemezte akkoriban a tanári közösséget. Szívesen emlékszem vissza a szülőkkel együtt lebonyolított osztálykirándulásokra, a névnapok alkalmából szervezett családi estekre.

Úgy érzem, összetartó csapat voltunk, ami a múltban, de a jelenben is meghatározó kritériuma az iskola eredményes tevékenységének.

Hirth János

A Kitaibel Pál Általános Iskola és Zeneiskola emlékkönyve, az iskola fennállásának 40. évfordulója tiszteletére. (33. oldal)

Készült a Siklósi Nyomdában 1000 példányban. Felelős vezető: Bedegi János.

Szerkesztette: Kiss József és Kiss József Levente. Számítógépes szedés: Horváth Balázsné. Tördelés: Ignácz Norbert

- nrb -