Kitaibel Pál Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János u 16.
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail:titkarsag@kitaibel-harkany.sulinet.hu

"A népek élete is olyan, mint az egyes emberé.

Ezt is, azt is emlékei teszik napról napra gazdagabbá,

s nem érdemel dicső jövőt azon nemzet,

mely múltjának emlékeit nem ismeri."


Wosinsky Mór

Horváth Tamás:

Ajánlás

Rövidnek tűnik ez az 50 esztendő városunk életében ahhoz mérten, hogy Harkányt már 1323-tól lakóhelyként említik az írásbeli források. Rövid még a várost méltán híressé tevő gyógyvíz felfedezésének 1823-as esztendejéhez képest is, de ma már hosszúnak mondható egy nemzedékhez képest. Generációk hosszú sora koptatta ez alatt az iskolapadot, Harkányban nőtt fel, alapított családot, hitt az eredményes jövőben, s élte a kisvárosok családjainak átlagos életét.

Nem volt viszont átlagos itt az élet az oktatás-nevelés területén. Köszönhette ezt a település a tudományt, kultúrát nagyrabecsülő lelkész tanítóknak és kántortanítóknak, a sorban őket követő pedagógusoknak, és más műkedvelő kultúratámogatóknak. Harkányban mindig élt olyan ember, aki szívügyének tekintette a tudományok, művészetek, hagyományok ápolását. Köszönet érte!


Ennek a munkának a legfőbb otthona az iskola.


Oktattak és neveltek ehelyütt, ellátták az iskola legfontosabb feladatát: élni tanítottak ahhoz, hogy diákjaink a mindenkori társadalom kemény követelményeinek meg tudjanak felelni.


Az elmúlt 50 esztendőben sokféle gyerek, sokféle pedagógus találkozott ezen a helyen. Biztosan tudom, hogy mindig voltak, akik képesek voltak távlatokat nyitni. Mindig megvolt a lehetőség a többre, a szebbre, jobbra törekvésnek. S ha voltak is nehezebb évek, az iskola mindig csak hű lehetett önmagához, hű lehetett az igazsághoz. Az emberré válás mértéke és mércéje ugyanis mindig ugyanaz maradt, miszerint békét teremtővé és sugárzóvá azok lesznek, akik megtalálják és megteremtik a rendet önmagukkal és a világgal, benne az Istennel.


Az ötven esztendős évforduló alkalom arra, hogy visszatekintsünk a múltba, emlékezzünk az eltávozottakra, összegyűjtsük a tapasztalatokat, s továbbvigyük, ami jó.


Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves olvasót, amikor kezébe veszi ezt az emlékkönyvet, s reményemet fejezem ki azért, hogy a következő 50 évben is lesz e helyütt iskola.


Horváth Tamás

"Ötven tanév" - A harkányi iskola jubileumi kiadványa. (7.oldal) ISBN:978-963-08-1188-0

A könyv szerkesztésében, összeállításában közreműködött: Bencs János, Ignácz Norbert, Kiss József Levente, Marosné Lukács Judit, Pajorné Keszthelyi Klára.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a könyvben szereplő fényképeket rendelkezésünkre bocsátották.

- nrb -