Kitaibel Pál Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János u 16.
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail:titkarsag@kitaibel-harkany.sulinet.hu

- Kárpáti Imréné -

Egy intézmény életében 40 év nem túl hosszú idő, én fél évszázadot töltöttem az iskolák falai között, 16 évet diákként, a többit tanítóként. Mindig különleges érzés kerített hatalmába, ha átléptem az iskola küszöbét, hiszen napról napra többet ismertem meg az engem körülvevő világról. Csodáltam a könyveket és a varázslatos térképeket, amik a tanterem falán sorakoztak. Tanítóimat szerettem és tiszteltem, képzeletben gyakran helyet cseréltem velük.

Az út, amit megtettem a harkányi iskoláig hosszú volt, találkoztam meg nem értéssel, nehézséggel, csalódással, de ezek az emlékek elhalványodtak a sok- sok élmény és eredmény mellett. Ha nehézségeim voltak, mindig a gyakorlóiskolában tartott első tanítási órámra gondoltam, ahol a felkészítő tanárom gratulált és átölelt, majd ezt mondta: jó pedagógus lehet belőled. A hosszú évek alatt ez a mondat végig elkísért.

A gyerekek mindegyike számomra egy csoda volt. Boldog voltam, ha velük lehettem, hiányoztak, ha hosszabb ideig távol voltam. Igyekeztem megismerni, gondolataikat, álmaikat, örömüket, bánatukat, mert csak így tudtam rajtuk segíteni.

A kezdeti nehézségek után sikerült meggyőzni a szülőket és a gyerekeket is, hogy a harc és a küzdelem nem ellenük, hanem értük folyik. Ezt a munkát csak úgy lehetett türelemmel, következetesen, eredménnyel elvégezni, ha naponta fel tudott töltődni az ember, ha a kimerítő nap után erőt gyűjtött, biztatást kapott otthon a családban.

Az évek gyorsan elszaladtak, ma úgy érzem, minden kincsemet odaadtam a volt tanítványaimnak, de ez a természetes, másként nem is lett volna szabad ezen a pályán maradni.

Most nyugdíjasként érzem igazán, hogy a volt diákjaim kezdenek törleszteni, köszönnek, megállnak beszélgetni, érdeklődnek a családom felől, gyakran meghívnak találkozókra, ahol örömmel hallgatom sikereiket, gyermekként elképzelt vágyaik megvalósulását.

A harkányi iskolában eltöltött 30 év alatt kb. 200 diáknak voltam második édesanyja, a velük való találkozás különös boldogsággal tölt el, amit igyekszek nagy alázattal óvni és dédelgetni.

Kárpáti Imréné

"Ötven tanév" - A harkányi iskola jubileumi kiadványa. (9.oldal) ISBN:978-963-08-1188-0

A könyv szerkesztésében, összeállításában közreműködött: Bencs János, Ignácz Norbert, Kiss József Levente, Marosné Lukács Judit, Pajorné Keszthelyi Klára.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a könyvben szereplő fényképeket rendelkezésünkre bocsátották.

- nrb -