Kitaibel Pál Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány, Arany János u 16.
tel/fax: (+3672) 480-125
e-mail:titkarsag@kitaibel-harkany.sulinet.hu

- Kiss József Levente -

Bisse, Túrony, Csarnóta kisiskoláiról és tanítóiról

A hatvanas években sokkal kevesebb családban volt autó, mint manapság, az autóbuszok is ritkábban jártak, és a harkányi emberek többsége, ha Pécsre akart utazni, bizony vonatra ült. Igaz, ez lassúbb volt, de kényelmesebb, és azt hiszem, olcsóbb is. Így érthető, ha akkoriban egy másodikos általános iskolás azt hallotta, hogy „bissetúronycsarnóta”, nem nagyon értette, miről is van szó.

Kis idő múlva rájött ez a kisiskolás, hogy ezt mindig ugyanaz a napközis tanító, dr. Váradi Jánosné, Lenke néni mondja, és a szavára nagyobb gyerekek kezdenek sorakozni a régi óvoda–napközi udvarán, és elindulnak a közeli buszmegálló felé. Mindez 1968 táján történhetett, akkor intézkedtek úgy az oktatásügy megyei vezetői, hogy Csarnóta, Túrony és Bisse iskolája, – mindegyikben egy-egy összevont osztály működött egy-egy tanító vezetésével – a harkányi körzeti iskolához tartozzon. A felső tagozatosok ugyanattól az évtől jártak Harkányba. Korábban Szalántához tartoztak ezek a falvak, illetve Csarnóta egy ideig Máriagyűdhöz. 1977-ben megszűntek a környék kisiskolái, azután mind az alsósok, mind a fölsősök Szalántára jártak iskolába mindhárom községből. (A kilencvenes években tértek vissza ismét Harkányba.)


A harkányi iskola elmúlt ötven évét felidézve illő megemlékeznünk arról a három községről is, amely kilenc évig a harkányi általános iskolához tartozott, annál is inkább, mert a túronyiak, csarnótaiak ismét vagy tizenöt éve Harkányban tanulnak, és van néhány bissei tanítványunk is. Ezért az egykori tudatlan kisdiák is megtanulta már, mit is jelent ez a három szó, és hol is vannak ezek a falvak.


Kik tanítottak ezekben a kisiskolákban?


Bissében 1951–52-ben Imri Sándorné, Zsuzsa néni, majd 1966-ig Váradi Jánosné, Lenke néni volt a tanító, aki azután nyugdíjazásáig Harkányban dolgozott.


Abban az időben ott felső tagozat is működött egy összevont osztállyal, Váradi János vezetésével. 1966-tól ’68-ig Peres Árpád, majd Paján Viktorné 1975-ig, utána pedig Hajdú Károly volt a tanító 1977-ig.


Túrony tanítója Peres Árpád volt 1968-tól 1976-ig, az azt követő évben pedig dr. Simon Gézáné. Peres tanító úr pályafutása legkedvesebb emlékei között tartja számon a túronyi éveket kiemelve azt, hogy a község akkori vezetői kiemelten fontosnak tartották, hogy az iskola az akkori idők minden modern oktatástechnikai felszerelésével, szemléltetőeszközével el legyen látva, példát mutatva ezzel más települések és későbbi korok vezetőinek is.


Csarnótán Imri Sándorné tanított 1952-től 1965-ig. Utána ő is Harkányban folytatta pályáját egészen nyugdíjba vonulásáig. 1965 és ’69 között Hetényi István tanított Csarnótán, őt Hajdú Károly követte, aki 1975-ig dolgozott ott. A visszaemlékezők szerint volt olyan tanév is, amelyben Peres Árpád délelőtt Túronyban, délután Csarnótán tanított. Az egykori diákok úgy emlékeznek, Csarnótán 1976-ban szűnt meg az iskola, ezután egy évig a csarnótai gyerekek Túronyba jártak iskolába, azután ott is megszüntették az oktatást.


Ha az egykori diákok írtak volna ezekről a kisiskolákról, egész biztos hasonló körülményekről, légkörről írtak volna, mint az előző visszaemlékezések szerzői. Több mint negyedszázadot töltve ilyen-olyan szakirodalmak tanulmányozásával egyre biztosabb vagyok benne, hogy a falusi kisiskolákban jött létre leginkább az, amit gyermekközpontú iskolának hívnak. Ugyancsak megvalósult az integráció, a kooperatív módszer, sőt, még a kompetencia alapú oktatás is. És volt ott valami olyan családias légkör, biztonság a kisgyerekek számára, amilyent a legmodernebb mai iskola sem tud biztosítani. Az is meggyőződésem, hogy az oktatásügy megújításán minisztériumi és egyetemi irodákban fáradozó, ötévente újabb üdvözítő módszereket kitaláló szakemberek sokat tanulhatnának az egykori falusi iskolák összevont osztályaiban évtizedeket eltöltő tanítóktól.


Emlékezzünk rájuk és az oktatásügynek arra a korszakára tisztelettel!


Kiss József Levente

"Ötven tanév" - A harkányi iskola jubileumi kiadványa. (58.oldal) ISBN:978-963-08-1188-0

A könyv szerkesztésében, összeállításában közreműködött: Bencs János, Ignácz Norbert, Kiss József Levente, Marosné Lukács Judit, Pajorné Keszthelyi Klára.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a könyvben szereplő fényképeket rendelkezésünkre bocsátották.

- nrb -